Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
2023 Yılı Mahalli Çevre Kurul Kararları


 

 

2023 Yılı Mahalli Çevre Kurul Kararları

Karar Tarihi    

 Karar Sayısı

 Karar Konusu

27/02/2023

2023/05

Amasya İl genelinde sağlık merkezlerinde oluşan tıbbi ve patolojik atıkların bertaraftı için fiyat belirlenmesi çalışmaları İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısında ele alınmıştır.

21/08/2023

2023/06

Amasya İl genelinde sağlık merkezlerinde oluşan tıbbi ve patolojik atıkların bertaraftı için fiyat belirlenmesi çalışmaları İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısında ele alınmıştır.

07-12-2023

2023/07

* 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği (ÇKGY) ile yürürlükten kaldırılmış olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında çıkarılan "Eğlence Yerlerinden kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü" konulu 2011/11 no.lu genelge doğrultusunda alınan 24.08.2017 tarih ve 2017/2 kararlarının 2. maddesinin iptaline,

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği (ÇKGY) gereği; endüstriyel faaliyetler, atölyeler, fabrikalar ulaşım araçları, inşaat, şantiye faaliyetleri, konutlar, müzik yayını yapan yerler ile eğlence yerleri ve iş yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü kontrolüne ilişkin yapılması gereken iş ve işlemlerin belirlenmesine,

* Ulaşım kaynakları için çevresel gürültü kriterleri: