Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Şube Müdürlerimiz

Eren TAŞÇI
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü

Betül Ayşe ÖZDAL

ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü

Murat NAS

Tabiat Varlıklarını Koruma İşleri Şube Müdürü

Sevim SÖKÜT

Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü

Nazım ALTINÇAĞ

İmar ve Planlama Şube Müdürü

Bahadır KARAKAŞ

Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü

Ahmet Hakan EŞ

Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürü

Mithat ÖZYURT

Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü

Binnur AKKAYA

Yerel Yönetimler Şube Müdürü

Metin YÜKSEL

Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürü