Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Şube Müdürlerimiz

 

Eren TAŞÇI
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü

Betül Ayşe ÖZDAL
Tabiat Varlıklarını Koruma İşleri Şube Müdürü

 

ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü

Sevim SÖKÜT
Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü

 

Nazım ALTINÇAĞ
İmar ve Planlama Şube Müdürü

Bahadır KARAKAŞ
Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü

 

Metin YÜKSEL
Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürü

Mithat ÖZYURT
Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü

 

Binnur AKKAYA
Yerel Yönetimler Şube Müdürü