Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Eğitim
2010-2011 Yılı İl Geneli Derslik – Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
İl Geneli
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Okul Öncesi
266
6.915
330
İlköğretim
1813
40.130
2.138
Ortaöğretim (genel liseler 394, meslek liseleri 343)
735
19.667
1.177
TOPLAM
2.814
66.712
4.091
Not: İlköğretimden 209, ortaöğretimden 7 derslik anasınıfları için kullanıldığından yukarıdaki tabloda okul öncesi eğitimde gösterilmiştir. İlköğretimdeki Anasınıflarında 259 kadrolu öğretmen yukarıdaki tabloda okul öncesi eğitimde gösterilmiştir.
Anasınıfları için; Ana Okullarında 50, İlköğretimlerde 209 derslik, ortaöğretimde 7 olmak üzere toplamda 266 derslik kullanılmaktadır.
Bağımsız anaokullarında 846, ilköğretim bünyesindeki ana sınıflarda 5.980, ortaöğretim okullarında 89 olmak üzere toplam 6.915 okul öncesi öğrencisi mevcuttur. Okul Öncesi Eğitimde, Anaokullarında 32 kadrolu, İlköğretimdeki Anasınıflarında 259kadrolu ve 39 ücretli öğretmen olmak üzere 330 öğretmen yapmaktadır.
İlköğretimde 193’ü resmi 4’ü özel olmak üzere 197 ilköğretim kurumunda resmi okullarda 38.969 öğrenci ile özel okullarda 1.161 öğrenci olmak üzere toplamda 40.130 öğrenciye eğitim hizmeti verilmektedir.
Resmi ilköğretim okullarında 1955 derslik (209 derslik anasınıfları için kullanılmaktadır.) Özel ilköğretim okullarında 67 derslik olmak üzere toplamda 2.022 derslikte eğitim hizmeti verilmektedir.
Resmi ilköğretim okullarında 2.397 öğretmen(259 anasınıfı öğretmeni dahildir.) Özel okullarda 99 öğretmen olmak üzere toplamda 2496 öğretmen görev yapmaktadır. Resmi İlköğretim okullarındaki 239 yönetici ve özel okullardaki 10 yönetici yukarıdaki sayılara dahil değildir.)
Orta öğretimde, 48 resmi orta öğretim kurumunda 19549 öğrenci ye, 1 özel orta öğretim kurumunda 118 öğrenciye toplamda 49 ortaöğretim kurumunda 19.667 öğrenciye eğitim hizmeti verilmektedir. (Resmi ortaöğretimlerin 6’sında 89 anasınıfı öğrencisi eğitim görmektedir.)
Dersliklerin 727’ si resmi ortaöğretim, 15’i özel ortaöğretim kurumunda olmak üzere toplamda 742 derslikte eğitim hizmeti verilmektedir.(Ortaöğretim okullarının 7 dersliği anasınıflarında kullanılmaktadır.)
Öğretmenlerin 1162’si resmi orta öğretim kurumunda, 15’i özel orta öğretim kurumunda olmak üzere 1.177 öğretmen ile eğitim hizmeti verilmektedir. Resmi orta öğretim kurumundaki 175 ve özel orta öğretim kurumundaki 2 yönetici öğretmen sayısına dahil değildir.
Dersliğe Düşen Öğrenci Sayıları
Okul Öncesi
26
İlköğretim
22
Ortaöğretim
26
Okullaşma Oranları
Okul Öncesi (%)
82,00
(Kreşler dahil değildir.)
İlköğretim (%)
101,00
(Açık İlköğretim Dahil Değildir.)
Ortaöğretim (%)
82,50
(Açık Lise dahil değildir.)