Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği

Ziyere Doğal Sit Alanının Korunma Statüsünü Kazanması

05 Kasım 2020

          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 21/05/2020 tarih 104726 sayılı yazıları ve 20/07/2020 tarih 127024 sayılı yazıları gereği; Amasya İli, Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ziyere Doğal Sit Alanının korunması statüsünün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmesini içeren ,Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 28/08/2019 tarih 444 sayılı kararı, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. maddesine göre söz konusu tescil kararı, 21.05.2020 tarihli ve 104726 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanarak, 14.06.2020 tarih ve 31155 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 41 No.lu Kardelen Çiçekleri Potansiyel Sit Alanının tescilinin yapılması için: 

          2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6498/1 mad. Gereğince  06/11/2020 tarihinden başlayarak bir ay (30 gün) süre ile Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanması için ilana çıkartılmıştır.

                                                                                                      https://webdosya.csb.gov.tr/db/amasya/duyurular/-lanmetn--20201105184227.pdf

   

Ziyere Doğal Sit Alanı

Amasya, Potansiyel Kardelen Çiçekleri  

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır