Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği

Potansiyel Doğal Sit Alanları Saha Çalışmaları

21 Eylül 2023
Potansiyel Doğal Sit Alanları Saha Çalışmaları
Potansiyel Doğal Sit Alanları Saha Çalışmaları
Potansiyel Doğal Sit Alanları Saha Çalışmaları
Potansiyel Doğal Sit Alanları Saha Çalışmaları

Amasya ilindeki potansiyel  tabiat  varlığı  ve  doğal  sit  alanlarının  belirlenmesi amacıyla,  19.02.2012  tarih  ve  28358  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  girmiş  olan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Yönetmeliğin "Araştırma Ekibinin Oluşturulması ve Çalışmasına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar"  başlıklı  16.Maddesi  kapsamında  ilimizdeki kurumlardan  talep  edilen bilgiler  doğrultusunda  önerilmiş  olan  Ön  Değerlendirme  Ekibi,  Tabiat  Varlıklarını  Koruma Genel Müdürlüğünün 11.01.2023 tarih ve E-20054479-299-5450556 sayılı Genel Müdürlük Makamı Olur'u ile onaylanarak oluşturulmuştur.

Ön Değerlendirme Ekibi 19/09/2023 tarihinde Amasya İli Potansiyel Doğal Sit Alanları Ön Değerlendirme Ekibi Gümüşhacıköy İlçesi Kızılca Köyü Göldağ mevkiinde yer alan ormanlık ve sazlık alanda incelemeler yaptı. Söz konusu alan sahip olduğu biyo-ekolojik,  jeolojik, hidrojeolojik ve peyzaj değerleri açsından değerlendirildi.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır